Rozliczanie z PFRON

analiza rachunku

Rozliczamy firmy naszych Klientów z PFRON zarówno w sytuacji obowiązkowych składek, jak i możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Służymy fachowym doradztwem w kwestiach związanych z udogodnieniami dla firm, zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Fachowe rozliczenie z PFRON

Właściwe wyliczenie kwoty, jaką należy wpłacić na PFRON nie jest łatwe, dlatego warto powierzyć to zadanie naszym księgowym, którzy fachowo rozliczają z PFRON przedsiębiorców.

Zlecając profesjonalistom rozliczenie z PFRON mają Państwo pewność prawidłowo wyliczonych wskaźników, a tym samym też kwoty, którą trzeba przekazać na fundusz. Każda pomyłka w tego typu deklaracjach, to konieczność ponownego obliczania wszystkich wartości i składania korekty. Polegając na naszej rzetelnej obsłudze płatności przedsiębiorców można oszczędzić dużo czasu, który trzeba poświęcić na zajmowanie się rachunkami i składanie ewentualnych wyjaśnień.

 

Kto powinien dokonywać wpłat na PFRON?

Do złożenia miesięcznej i rocznej deklaracji oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy nie osiągają minimalnego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Z wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%, placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne. Kwota, jaką należy przekazać na PFRON, to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Do liczby pracowników używanej do obliczenia wpłaty na PFRON nie zalicza się osób:

  • zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (nie są uważane za pracowników),
  • przebywających na urlopie wychowawczym,
  • zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  • przebywających na urlopach bezpłatnych, których pracodawca ma obowiązek udzielić, np. na przeszkolenie wojskowe.