Badanie sprawozdań finansowych

zaznaczanie kwot

Opinia biegłego rewidenta na temat sporządzonego przez dany organ sprawozdania finansowego pozwala na uwiarygodnienie oraz dokładne sprawdzenie poprawności przedstawionych dokumentów. Do skorzystania z usług naszych audytorów zachęcamy szczególnie jednostki zobowiązane do przeprowadzania badań finansowych, takie banki, zakłady ubezpieczeń, spółki akcyjne oraz firmy spełniające warunki określone w stosownym rozporządzeniu.